Pembe Mavişim Anaokulu

Amacımız;

Bir çiçek düşünün. Bu çiçeğin hep açması ve güzel olması için verimli bir toprağa dikilmesi, sürekli sulanması,
güneş ve sevgi alması gerekir. İşte bizim için çocuklarımız da çiçekler gibidir. Sağlıklı olabilmeleri için nasıl dengeli bir
beslenmeye ihtiyaç duyuyorlarsa, sosyal, matematiksel, sanatsal, içsel, duygusal ve dil gelişimleri için de dengeli ve doğru bir
yaklaşıma ihtiyaç duymaktadırlar.

Okul öncesi dönem, insanın “birey” olma sürecindeki en önemli basamaklardan bir tanesidir. Eğitimciler olarak biz 0-6 yaş döneminin
çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Biliyoruz ki okul öncesi eğitimine ilişkin bir çok eğitim /öğretim modeli bulunmaktadır.
Gelişim açısından baktığınızda 0-6 yaş grubu çocukların pek çok genel özellikleri bulunmakla beraber, genel özellikler doğrultusundan ayrılan,
bireysel farklar üzerinde duran ve gizli veya yeterince üzerine durulmamış özellikleri geliştirmeye yönelik programlar önem kazanmaktadır.
Öğrenci merkezli eğitimi benimseyen okulumuz her öğrencinin var olan içsel kapasitesini geliştirmeyi hedefler. Burada önemli olan çocuğun
kendi kendini keşfetmesi ve neleri nasıl öğreneceğini öğrenebilmesidir. Eğitimde, öğrenciyi merkez almayı kabul eden okulumuz, çocuğun
özgüveninin gelişimine ayrıcalıklı önem vermektedir.

Kendine güvenen çocuk ( birey ) duygularını ifade etmede, insanlarla ilişki kurmada cesaretli, keşfetmeye, öğrenmeye, denemeye istekli olur.
Risk almaktan korkmaz çünkü neleri yapabileceğini ve hedeflerine ulaşabilmek için kimlerden yardım isteyeceğini bilir. Çocuklar ilgi
duydukları konulara karşı içsel güdülenmeye sahiptirler. Bu güdülenme onların ilgi duydukları alanlar üzerinde daha çok düşünme, çaba sarf
etme ve zaman harcamalarına neden olur ve öğrenmelerini arttırır. Her öğrencinin içsel güdülenmesini destekleyerek nasıl öğreneceğini
öğretmeyi amaçlamaktayız.

Okul öncesi eğitimi sadece hayata hazırlık değil başlı başına önemli bir dönemdir. Eğitimin doğumdan itibaren başladığına ve hayatın sonuna
kadar devam etiğine inanan okulumuz bu dönem içerisinde edinilen kazanımların bireylerin yaşamında temel oluşturduğunu bilmektedir.
Bu nedenle biz sadece öğretmiyoruz aynı zamanda evrensel insani değerlerin benimsetilmesi ve bir kişilik özelliği haline gelmeleri için
eğitim programımızı yaşamdan gerçek örneklerle zenginleştirerek çocuklarımızın yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri doğrultusunda düzenlemekteyiz.

Okul öncesi eğitim, çocuğun ihtiyaç ve ilgilerine uygun olmalı ve tüm duyularına hitap etmelidir. Bunu bir ilke olarak benimseyen okulumuz
çocuklarımızın belirli davranış ve becerileri kazanabilmeleri için ne kadar hazır olup olmadıklarını dikkate alarak gereğinden fazla zorlama
yapmadan eğitim programlarını uygulamaktadır.

pembemavisimanaokulari

pembemavisimanaokulu

pembemavisimancocukkresi

pembemavisimancocukyuvasi

Şişli Gizem Çocuk Evi

Anaokulları aile ile okul arasında bir köprü oluşturmaktadır. Çocuğun sosyalliğe adım attığı, kendi dışındaki dünyayı daha bilinçli olarak fark edip bu dünyanın bir parçası olmak isteğiyle hareket etmeye başladığı 3 yaş ve sonrasında bu geçit-köprü özellikle çok önemlidir. Çocuk bu aşamada sosyal benlik kavramını oluşturmaya başlar ve ileriki yaşamını yönlendirecek davranışlarını bu yaşlarda öğrenir. Bu yüzden anaokullarının çocuğun gelişimindeki rolü çok önemlidir. Biz Gizem Çocuk Evi olarak temel amaçlarımız çocuğun benlik, zihinsel bedensel, sosyal ve duygusal gelişim olarak sıralıyoruz.

Eğitim Amaç Ve İlkeleri

İlkemiz öncelikle sevgi ve güleryüz
Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini, temel alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
Her fırsattan faydalanarak çocukların milli, manevi, ahlaki, kültürel ve insani değerlere bağlılığının gelişmesini yardımcı olmak.
Çocukların sorumluluk yüklenmelerini, dürüst, saygılı, nazik ve düzenli olmalarını sağlamak.
Çocuğun benlik kavramını geliştirmesine, kendini ifade etmesine, bağımsızlığını kazanmasına ve özdenetimini sağlamasına imkan tanıma
Çocukların sosyal ve kültürel hizmetleri de kapsayan eğitici çalışmalara katılmasını sağlamak.
Atatürk, Milliyet, Vatan ve Bayrak sevgisini kazandırmak.

besiktasanaokulu

besiktas-anaokulu

mecidiyekoy-anaokullari

mecidiyekoy-anaokulu

okmeydanianaokulu

perpa-anaokullari

perpa-anaokulu

sisli-anaokullari

sislianaokulu

Anaokulları Listesi

İstanbulda bulunan anaokulları listesi sayfasına hoşgeldiniz. Kısa süre sonra İstanbul anaokulları sitemizde yayınlanacaktır.