Ümraniye Bilim ve Sanat Anaokulu

EĞİTİM PROGRAMIMIZDA YER ALAN ETKİNLİKLER VE BRANŞ DERSLERİMİZ

Okulumuzun Yapısı Dört katlı okulumuz, hem oyun hem de etkinlikler için ayrılmış iki farklı bahçeye sahiptir. Şehrin gürültüsünden uzak bir konumda yer almasına rağmen, ulaşımı oldukça pratiktir.

Eğitim Amacımız Amacımız, yeteneklerini etkin bir şekilde kullanabilen, kendine güvenen, bağımsız, çevresine karşı duyarlı, anadilini ve en az bir yabancı dili etkili bir şekilde konuşabilen, sorgulayan, araştıran, yaratıcı ve eleştirel düşünme yetenekleri gelişmiş, aktif ve mutlu bireyler yetiştirmektir.

Bilim ve Sanat Anaokulu Deneyimli öğretmen kadrosu ile 2-6 yaş arası çocuklarımıza güvenli, temiz ve sıcak bir ortamda, yenilikçi ve planlı bir eğitim sunuyoruz. Bu eğitimi, okul ve aile iş birliği içerisinde gerçekleştiriyoruz.

Eğitim Sistemimiz 0-6 yaş aralığı, kişilik gelişimi ve temel becerilerin kazanılmasında hayati bir dönemdir. Bu dönemin önemini bilerek okulumuzda, her yaş grubunun gelişim özelliklerini göz önünde bulunduran ve Aktif Öğrenme metodunu temel alan bir Karma Eğitim Programı uygulamaktayız.

Eğitim Kadromuz Profesyonel sınıf ve branş öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla sürekli eğitim seminerleri düzenliyoruz.

Eğitim Programlarımız Okulumuzda farklı zaman dilimlerine uygun eğitim programları sunuyoruz:

 • Tam Gün: 07:00 – 18:30
 • Yarım Gün: 12:00 – 18:30
 • Oyun Saatleri: 10:00 – 12:00
 • Günlük Bakım: 07:00 – 18:30

Branş Derslerimiz

 • İngilizce
 • Almanca
 • Drama
 • Müzik
 • Satranç
 • Bale ve Dans
 • Folklor
 • Ritmik Jimnastik
 • Yüzme

Bilimsel Etkinlikler

 • Gökyüzü Gözleme
 • Temel Fen Deneyleri
 • Aylık ve Yıllık Bilimsel Projeler
 • Vücudu Tanıma
 • Bitkileri Tanıma
 • Hayvanları Tanıma
 • Dünyayı Tanıma

Sanatsal Etkinlikler

 • Seramik ve Kil Çalışmaları
 • Resim ve Tuval Çalışmaları
 • El İşi Etkinlikleri
 • Baskı Boya Çalışmaları
 • Bale ve Dans
 • Folklor
 • Müzik

Özel Etkinlikler

 • Pazartesi: Renklerin Günü
 • Salı: Kitap Günü
 • Çarşamba: Göster-Anlat
 • Perşembe: Eğitici Oyuncak Günü
 • Cuma: Parti Günü

Ümraniye Anaokulu çocuklarımıza anadillerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmayı öğretmenin yanı sıra, onların toplum içinde kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerini de teşvik etmektedir. Bu etkinlikler sayesinde, çocukların kelime hazinesini genişletme, çeşitli anlamlara sahip kelime gruplarını tanıma, kelimeleri kendi bakış açılarıyla açıklama ve mantıklı neden-sonuç ilişkileri kurma yetenekleri geliştirilmektedir. Hikaye okuma, özgün hikaye yaratma ve cümle tamamlama gibi çeşitli metodlarla dil gelişimleri desteklenir.

Fen-Doğa ve Matematik Etkinlikleri

Fen ve Doğa etkinlikleri, çocukların gözlem yaparak ve araştırarak etkin öğrenme yöntemlerini benimsemelerini sağlar. Bu faaliyetler, olaylara yeni perspektifler kazandırırken, çocukların merakını tetikler, neden-sonuç ilişkileri kurmalarını ve soru sorma becerilerini geliştirir. Matematik etkinlikleri ise, matematiksel düşünme, mantık yürütme ve problem çözme yeteneklerini geliştirir. Azlık-çokluk ve artma-eksilme gibi temel kavramlar, çocuklara oyunlar aracılığıyla öğretilir. Bu eğitim, ilköğretime hazırlık için hayati bir adımdır.

Sanat ve El Becerileri Etkinlikleri

Sanat ve El Becerileri çalışmaları, çocukların el-göz koordinasyonunu, küçük kaslarını etkin kullanımını, yaratıcı düşünme yeteneğini ve farklı bakış açıları geliştirmelerini hedefler. Ayrıca, bu etkinlikler çocukların nesneleri çeşitli amaçlarla kullanma ve özgün ürünler yaratma becerilerini artırır. Bunun yanında, çocukların sanata olan ilgisinin ve sanatçılara duydukları saygının geliştirilmesi amaçlanır.

Oyun ve Hareket Etkinlikleri

Oyun ve Hareket etkinlikleriyle çocuklar, hem bireysel hem de grup aktiviteleriyle eğlenceli ve özgür ortamlarda psikomotor ve sosyal becerilerini geliştirir. Bu etkinlikler, kurallara uyum, grup içinde iş birliği, sorumluluk alma, liderlik becerileri ve düşünerek hareket etme yeteneklerini geliştirir. Ayrıca, bu faaliyetler, çocuklarda sağlıklı rekabet duygusunu pekiştirir ve kazanma-kaybetme hislerini deneyimlemelerine yardımcı olur.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

İlköğretim öncesi bu eğitimler, el-göz koordinasyonu, dikkat yoğunlaştırma, mantık yürütme, neden-sonuç ilişkileri kurma gibi becerilerin geliştirilmesine odaklanır. Ayrıca, sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramlar üzerinde durulur.

Diğer Bölgeler;

 1. Ümraniye Çakmak Anaokulları
  Armağanevler Anaokulları
  Ümraniye Atakent Anaokulu Yuva Kreş
  Ümraniye Şerif Ali Anaokulu Yuva Kreş
  Şerifali Kreşleri
 2. Şerifali Yuvaları
  Şerifali Anaokulları
  Armağanevler Yuvaları
  Armağanevler Kreşleri
  Ümraniye Kreş Ümraniye Yuva
  Ümraniye Ataşehir Anaokulu
  Ümraniye Atakent Anaokulu
  Ümraniye Mustafa Kemal Anaokulu Yuva Kreş

BRANŞ DERSLERİMİZ
Dans

Modern dans etkinliğimizle amacımız öğrencilerin fiziksel gelişimlerine desteklerken, duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktır. Çocuklar dans ederken hem eğlenir hem de birçok farklı kültürün dans çeşidini tanımış olurlar.

Müzik

Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluruz.

Drama

Anaokulunda drama eğitimimizle çocuklarımızın yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımız kendini değişik rollerle ortaya koyarken, yeni ilişkiler oluşturup geliştirir, aynı zamanda estetik ve sosyal yönden de deneyimler kazanmış olur.

İngilizce

İngilizce eğitimimizde öncelikli hedefimiz İngilizce’yi sevdirebilmek, eğlenerek öğrenmeyi sağlamak ve İngilizce ‘ye karşı ilgi ve merak uyandırabilmektir. Böylece çocuklarımızın ileriki eğitim-öğretim hayatındaki yabancı dil eğitimlerinin temelleri oluşturulmuş ve eğitim süreçlerini kolaylaşmış olması amaçlanmıştır.

Kid’s Yoga

Küçük yaşta başlanan yoga, astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite ve öğrenim güçlükleri gibi çeşitli tıbbi durumlar için önleyici bir etken olur. Bizde Kids Yoga ile çocuklara işe kendileriyle başlayıp sonra da çevreleriyle ahenk içinde olmaları için ve hayatları boyunca uygulayacakları iyi değerleri öğrenmelerine teşvik etmekteyiz.