Ümraniye Bilim ve Sanat Anaokulu

EĞİTİM PROGRAMIMIZDA YER ALAN ETKİNLİKLER VE BRANŞ DERSLERİMİZ

Türkçe Dil Etkinlikleri

Türkçe Dil Etkinlikleri ile çocuklarımızın anadilini doğru bir şekilde kullanabilmelerinin yanında, topluluk önünde kendilerini rahatça ifade edebilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Kelime dağarcığını genişletme, farklı anlam taşıyan kelime gruplarını algılayabilme, kelimelerin anlamlarını kendilerine özgü bir biçimde açıklayabilme ve neden-sonuç ilişkileri kurabilme becerileri Türkçe Dil Etkinlikleri ile desteklenmektedir. Hikaye okuma, özgün hikaye oluşturma, hikaye ve cümle tamamlama gibi farklı çalışmalarla çocuklarımızın dil gelişimleri desteklenmektedir.

Fen-Doğa ve Matematik Etkinlikleri

Fen ve Doğa Çalışmaları ile çocuklarımız yaptıkları gözlem ve araştırmalarla yaşayarak öğrenme yolunu benimserler. Bu çalışmalar, olaylarafarklı bakış açısı geliştirebilme, merak duygularını uyandırabilme, neden-sonuç ilişkileri kurabilme ve soru sorma becerilerini de beraberinde getirir.
Matematikssel düşünebilme, mantık örgüsü kurabilme ve problem çözme becerilerinin gelişimi destekleyen matematik çalışmaları ise; azlık-çokluk, artma-eksilme vb. kavramlar, kavramsal oyunlar ile basitleştirilmiş bir şekilde öğretilir. Bu eğitim ilköğretim için oldukça önemli bir yatırımdır.
Sanat ve El Becerileri Etkinlikleri

Sanat ve El Becerileri Etkinlikleri ile el-göz koordinasyonu sağlayabilme, küçük kasları etkin bir şekilde kullanabilme, yaratıcı ve özgür düşünebilme, farklı bakış açıları geliştirebilme, nesneleri farklı amaçlarda kullanabilme ve özgün ürün oluşturabilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir. Bunun yanında sanata ilgi duyan ve sanat eserlerini koruyan, sanatçılara değer veren birer birey olmalarını desteklemek hedeflenmektedir.

Oyun ve Hareket Etkinlikleri ile; çocuklarımızın gerek bireysel gerek grup halinde hareket ederek keyifli vakit geçirebilecekleri özgür ortamlarda psikomotor ve sosyal gelişimleri desteklenmektedir. Kurallara uyum sağlama, grup halinde hareket edebilme, grup içinde sorumluluk alabilme, gerektiğinde liderlik yapabilme ve düşünerek hareket edebilme becerilerinin gelişimini destekleyen Oyun ve Hareket Etkinlikleri; çocuklarımızda olumlu rekabet duygusunun gelişmesine ve çocuklarımızın “yenmek ve yenilmek” duygularını tanımasına yardımcı olur.

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

İlköğretime hazırlık olarak da adlandırdığımız bu çalışmalar; el-göz koordinasyonun sağlanması, dikkat yoğunlaştırabilme becerileri, mantık örgüsü kurabilme, neden-sonuç ilişkileri geliştirebilme becerilerinin gelişiminin desteklenmesi ve sayma, eşleştirme, sınıflama gibi temel kavramaları edindirme çalışmalarını temsil eder.

BRANŞ DERSLERİMİZ
Dans

Modern dans etkinliğimizle amacımız öğrencilerin fiziksel gelişimlerine desteklerken, duygusal ve sosyal gelişimlerine de katkıda bulunmaktır. Çocuklar dans ederken hem eğlenir hem de birçok farklı kültürün dans çeşidini tanımış olurlar.

Müzik

Anaokulumuzda müzik eğitimi ile öğrencilerin müziği sevmesi, ritim duygusunun kulak eğitimi ile gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrencilerimiz ritim duygusunun gelişimine yardımcı olan orff çalgılarını kullanırken eğlenirken, bizde yeteneklerinin tespiti ve yönlendirilmesini sağlamış oluruz.

Drama

Anaokulunda drama eğitimimizle çocuklarımızın yargılanma, eleştirilme, suçlanma korkusu olmadan kendini özgürce ifade etmesi amaçlanmaktadır. Çocuklarımız kendini değişik rollerle ortaya koyarken, yeni ilişkiler oluşturup geliştirir, aynı zamanda estetik ve sosyal yönden de deneyimler kazanmış olur.

İngilizce

İngilizce eğitimimizde öncelikli hedefimiz İngilizce’yi sevdirebilmek, eğlenerek öğrenmeyi sağlamak ve İngilizce ‘ye karşı ilgi ve merak uyandırabilmektir. Böylece çocuklarımızın ileriki eğitim-öğretim hayatındaki yabancı dil eğitimlerinin temelleri oluşturulmuş ve eğitim süreçlerini kolaylaşmış olması amaçlanmıştır.

Kid’s Yoga

Küçük yaşta başlanan yoga, astım, uykusuzluk, sindirim problemleri, hiperaktivite ve öğrenim güçlükleri gibi çeşitli tıbbi durumlar için önleyici bir etken olur. Bizde Kids Yoga ile çocuklara işe kendileriyle başlayıp sonra da çevreleriyle ahenk içinde olmaları için ve hayatları boyunca uygulayacakları iyi değerleri öğrenmelerine teşvik etmekteyiz.