Özel Neşe Anaokulu

Okulumuz’da Eğitim

Biz; bilgi , deneyim ve birikimlerimizle; yenilikçiliğe , üretkenliğe , dinamizme önem veren çağdaş eğitim anlayışımızla ; bilimsellikten yana programımızla; dinamik , güçlü ve deneyimli eğitim kadromuzla ;
“Okul Öncesi Dönem” in insan hayatındaki öneminin bilinciyle , en önemlisi sevgi ve sabırla sürdürdüğümüz eğitimimizle , Özel NEŞE ANA OKULU olarak hizmetinizdeyiz. Okulumuz; Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çalışmakta, Bakanlığın öngördüğü çocuk merkezli, gelişimsel hedefli programı uygulamakta ve 1 – 6 yaş grubu
çocuklara 12 ay süreyle eğitim vermektedir. Kış aylarında Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü çalışma takvimini uygulamakta ; Temmuz ve Ağustos aylarında ise Valilik oluruyla Yaz Okulu eğitimimizi sürdürmekteyiz.

Okulumuzda yıllık eğitim programları hazırlarken amacımız, çocuklarımızın sevgi dolu bir ortamda, zihinsel, duygusal, fiziksel, nörolojik ve sosyal açıdan sağlıklı gelişmelerini sağlamak; var olan beceri ve özel yeteneklerini en üst düzeyde ortaya çıkartmaktır. Eğitim yılı boyunca uygulanan programlarımız ile birlikte her çocuğun tüm gelişim alanlarını içeren gözlem raporları dönemsel olarak velilerimize ulaştırılır.

Aktif Öğrenme (Yaşayarak Öğrenme) yöntemini benimseyen okulumuz, çocuklarımızı zorlayıcı ve ısrarcı bir tutum içine sokmamaktadır. Amacımız, her çocuğa alabildiğince vermek, oyunlar ve dramatizasyon çalışmalarıyla öğrenme yöntemlerini öğretmektir.

Okulumuzda kullandığımız “Özel Eğitici Oyunlar” ile çocuklarımızın çok boyutlu düşünebilme, görsel algı, ilişki kurma, muhakeme yeteneği ve dikkat yoğunluğunu arttırıcı çalışmalar yapılır. Bu çalışmalar grup oyunları tarzında yapıldığından etkisi çok daha kalıcı olmaktadır.

Eğitim programlarını her yaş gurubu için özel olarak belirleyen okulumuz, çocuklarımızın gelişim ve kişilik düzeylerine uygun eğitim vermeye özen göstermektedir.

Özel Neşe Anaokulu eğitimcileri olarak biliriz ki; çocuklarla iletişimde ses tonu, seçilen kelimeler, yüz ifadesi, sevecenlik ve tutarlılık çok önemlidir. Eğitimci – Çocuk arasında kurulan bu sıcak ilişki çocukların kişiliklerinin biçimlenmesinde ve öz güvenin gelişmesinde etkendir. Çocuklarımızı eğitirken, bu konularda hassas davranarak, demokratik bir ilişki kurmaya dikkat ederiz.

Her çocuğun farklı bir kişilik taşıdığını bilerek, bu kişiliği çeşitli yönleriyle ortaya koymak ve onları daha yakından tanımak için çocuklarımızı sürekli gözlemler, onların yetenek ve ilgileri doğrultusunda, aktivitelere yönlendiririz.

Kişiliği, becerileri, ilgileri, sağlığı, zekası ile her çocuk bir diğerinden farklıdır.Burada çocuklar bireysel değerlendirilir. Her biri için özel iletişim teknikleri kullanılır. Her an farklı oldukları gözetilerek, yapacakları etkinlikleri kendileri planlamaya yönlendirilirler.

Biz; okul öncesi çocukların, kendi oyun ve faaliyetlerini kendileri seçip başlatabildikleri zaman, öğrenme becerilerinin arttığına inanıyoruz.

Biz; okul öncesi çocukların içinde bulunacakları ortamın güvenli, temiz, rahat ve gelişme gereksinimlerini sağlayacak şekilde iyi tasarlanmış olması gerektiğine inanıyoruz.
Biz; uyguladığımız programın gücünün bünyemizdeki eğitim kadrosu ve idarecilerin yeteneklerinde olduğuna inanıyoruz.

En önemlisi;

Biz; çocuklara istikrarlı ve güvenli bir ortam sağlayabilmek amacıyla,
anne/babalar, eğitimcilerimiz ve okulumuz arasında çok yakın bir ilişkiyi
sürekli kılmak için elimizden geleni yapmak zorunda olduğumuza inanıyoruz.

V İ Z Y O N U M U Z

Sahip olduğumuz milli insani ahlaki değerlere bağlı, çocukların bireysel farklılıklarını dikkate alarak çağdaş ve özgür bir eğitim ortamında yaşadığı çevreye duyarlı sevgi ve ilgiyle mutlu ne istediğini bilen bireyler yetiştiren kurumlar olmayı hedeflemekteyiz

M İ S Y O N U M U Z

Gelişen değişen ülke ve dünya şartlarına uyum sağlayabilen,Özgüvenli ve özdenetimli, Kendi hedeflerini oluşturabilen,Kendisi ve sosyal çevresiyle barışık mutlu,Araştırmacı üretken,Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen,Kültürel milli ahlaki ve evrensel değerleri benimseyen,Kendini sorgulayabilen,Soru sorulan değil soruyu soran,İletişim becerilerine sahip,Dilini etkin bir biçimde kullanabilen,Doğaya ve doğal kaynakların kullanılmasına duyarlı,Çevre bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.

ozel nese-anaokulları

ozel nese-anaokulu

ozel nese-cocuk evi

ozel nese-cocuk kresi