Özel Anakent Okulları

VİZYONUMUZ;

Ülkemizin gelişim ve geleceğinde söz sahibi olan bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası platformlarda
akademik standartlarıyla lider bir eğitim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ ;

Köklü bir eğitim kurumu olarak, öğrencileri; anaokulundan üniversiteye kadar bilimsel değerlerin ön planda yer aldığı,
Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, onların bireysel özelliklerinin başarıya dönüştürüldüğü ve sürekli gelişimin
hedeflendiği sarmal bir programla, küreselliğin gerektirdiği gibi donatarak, hayata ve geleceğe hazırlamaktır.

Anaokulu Eğitim Öğretim Programı;

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönem öğrenme hızının en yüksek olduğu dönemdir.

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazır oluşu gerektirir. Artık 4-6 yaş çocuğu gerçek yaşama
girmeye hazır gibidir.

Öğrenme alanında çalışmaya ve gerekli becerileri kazanmaya hazırdır. Bir çocuk için okul, daha önce hemen hemen hiç birini
tanımadığı çok sayıda çocukla karşılaşma zorunluluğuyla, uyulması gereken kurallarıyla ve başarılması gereken öğrenim görevleri
ile dolu yepyeni bir sosyal çevredir.

Okul çocuğun katılım olanakları içersinde bir bütün olarak gelişmesi, yaşama sağlıklı, başarılı ve mutlu olması için uygun ortamı
hazırlar, önlemler alır, onu olumlu yönde etkiler.

Bu amaç doğrultusunda Anakent Okulları olarak ;Okulumuzda; 36 –66 ay grubundaki çocukların eğitimleri kendi yaş grupları içinde
yapılır.

Günlük Eğitim Programında yer alan etkinliklerimiz:

Serbest Zaman ve Sanat Etkinlikleri;

Bu süre içinde çocuklar aşağıdakilerden bir ya da birkaçını seçebilirler.

Köşe Etkinlikleri: Evcilik, blok, kukla, kitap, masa, oyuncakları, müzik, fen ve matematik.

Elişi Etkinlikleri: Boya, yoğurma maddeleri, kağıt işleri, kolaj ve proje çalışmaları.

Türkçe Dil Etkinlikleri;

Çocukların anadillerini, en iyi öğrenmelerinin amaçladığı etkinliğe ayrılan sürede çocukların, yeni kelimler öğrenmeleri,
düzgün konuşmaları, kendilerini sözle ifade etmeleri vb. sağlar. Bu bölümde hikaye, tekerleme, bilmece, şiir, parmak oyunları,
dramatizasyon çalışmalarına yer verilir.

Oyun ve Hareket;

Çocuklara, hareket özgürlüğü sağlama, dikkatini toplama, ilgilerini saptama, bedenini denetim altına alma, karar verme,
mantık yürütme gibi gelişimleri sağlamayı amaçlayan bu etkinliğe ayrılan sürede, ilgi ve yaş gruplarına göre seçilen oyunlar ve
hareket çalışmaları düzenlenir.

Müzik;

Ayrılan süre içinde çocukların sosyalleşme, dil gelişimi, bir gruba ait olma, ritme karşı duyarlı olma, kendilerini ifade etme,
güven ve başarı duyguları kazanmaları amaçlanır. Bu amaçları gerçekleştirmede: şarkı söyleme, müzik dinleme, ritm çalışmaları,
ses çalışmaları, tempo, dramatizasyon, yaratıcı dans, orff çalışmalarına yer verilir.

Okuma- Yazmaya Yöneltici Çalışmalar;

Öğrencilerin algılama, akıl yürütme, problem çözme, dikkat toplama, hatırlayabilme, kas gelişimi, el- göz koordinasyonu,
eşleştirme, ilişki kurma, gruplama gelişimlerini sağlamayı amaçlayan etkinliğe ayrılan sürede çeşitli görsel ve işitsel
malzemelerle oyun ve aktivite çalışmalarına yer verilir.

Fen ve Matematik;

Öğrencilerin çevrelerini tanıma, yeni öğrenmelere istekli olma, araştırma yapma, sorgulamalarına olanak tanıyan, bilgilerini
zenginleştirmelerini amaçlayan etkinliğe ayrılan sürede: bitki yetiştirme, hayvan besleme, deney yapma, inceleme gezileri yapılır.

ozelanakentanaokullari

ozelanakentanaokulu

ozelanakentcocukkresi

ozelanakentcocukyuvasi