Minik Panda Anaokulu

Biz kimiz ?

Minik Panda Anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş bir anaokuludur. Minik Panda Anaokulu,
kurucu eğitimcilerinin eğitim anlayışı doğrultusunda kaliteli ve ilkeli eğitim hizmeti sunan bir okul öncesi
eğitim okuludur. Öncelikli amacı okul öncesi eğitimdir. Çocuklarımızın kendi yaş düzeylerinin gerektirdiği özelliklere
uygun olarak zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitim vermeyi aynı zamanda demokratik, sevgi dolu
bir ortamda bağımsızlık, yaratıcılık, sorumluluk ve paylaşma duygularını geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Neden Minik Panda ?

Minik Panda Anaokulu belirlediği eğitimsel hedeflere yürürken okul öncesi eğitimde gerek eğitimsel gerekse ticari anlamda
yapılan yanlışlara düşmemek adına ‘önce çocuk’ ilkesini benimsemiştir. Okulumuz, çocuklarımızın doğal öğrenme ve gelişim
sürecine ket vuracak her türlü olumsuz kurumsal rekabete karşı durmaktadır. Okulumuz yetiştirdiği çocukların öğrenme isteğini
ve arzusunu köreltmemeyi birincil görevi kabul etmiştir. Okulumuz çocuklarımızın yaş gruplarının gerektirdiği eğitimi;
eğitim biliminin rehberliğinde, program dahilinde ve psikolog eşliğinde vermektedir. Bilinmelidir ki ileride okul korkusu/kaygısı
olarak ortaya çıkan olumsuzluklara çoğu zaman okul öncesi eğitimde yapılan yanlışlıklar yol açmaktadır. Çocuklarımız kendi doğaları
gereği zaten meraklı, öğrenmeye açık ve kendi çizgisince sosyaldir. Okulumuzun ilk ödevi işte bu durumu uygun eğitimsel çevrede,
uzman eğitimciler ve bilimsel programlarla devam ettirilebilir hale getirmektir. Yoksa basit, şekilci ve geçici öğrenmeler yoluyla
veli kandırmacası yapmak telafi edilemez bireysel ve toplumsal sonuçlar doğurur. Minik Panda Anaokulu bu tür eğitimsel kaygılardan
doğmuş, topluma karşı sorumluluğunu benimsemiş, eğitimi sevda haline getirmiş eğitimcilerin açmış olduğu bir eğitim kurumudur.

Çünkü Minik Panda Anaokulu;

– Çocukların ‘önce çocuk’ olduğunu unutmayan çocuk olabilen çocuk merkezli bir okul…

– Mutlu çocuk için mutlu çalışan prensibiyle hareket eden içinde herkesin gülümsediği kendini mutlu ve güvende hissettiği,
sevgi dolu sevgi kokan bir okul…

– Uzmanlığa ve yetkinliğe inandığı için 5 branş dersini 6 branş uzmanı öğretmenle yapan bir okul…

– Hayatın birinci ilkesinin dürüstlük olduğuna inanan, olumlu – olumsuz her konuda ailelerine karşı şeffaf ve dürüst davranan,
dürüstlük ilkesini çocuklarına yaşayarak gösteren bir okul…

– Çalışanlarının da anne baba olduğu, bir ailenin sahip olduğu en değerli varlığını, geleceğini emanet almanın nasıl bir sorumluluk
yüklediğinin farkında olan bir okul…

– Çocukların sağlığının korunmasının, sağlıklı beslenmesinin hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kutsal olduğunu bilen ve buna göre hareket eden bir okul…

– Hayatın içinden ama hayata örnek ‘DOĞAL’ bir okul…

– Tüm sorumluluğu öğretmenin üstlendiği bir ortam yerine, yetişkinle çocuğun sorumluluğu paylaştıkları bir okul…

– Sadece öğretmenin sesinin duyulduğu bir ortam yerine çocukların sesinin duyulduğu bir okul…

– Bilginin öğretmen tarafından sadece aktarıldığı bir ortam yerine bilginin yaparak yaşayarak edinildiği bir okul…

– Çocukların diğer çocuklardan izole bir şekilde sadece kendi yaşıtlarıyla birlikte olduğu bir ortam yerine çeşitli
yaşlardaki çocukların birlikte çalışmalarını destekleyen bir okul…

– Çocukların eksikliklerini vurgulayan, hatadan doğruya gitmeye çalışan bir ortam yerine onların olumlu yönlerini vurgulayarak
özgüven gelişimini ve davranış değişliğini gerçekleştiren bir okul…

– Sürekli çocuk adına karar veren, yaşadıkları tüm problemleri onun yerine çözen bir ortam yerine problemlerinin çözümünde onu
yüreklendiren bir okul…

– Çocuklara mutlak doğruları ezberletmeye çalışan bir ortam yerine, mavinin yanında yeşil veya sarı bir gökyüzü de hayal
etmelerini destekleyen bir okul…

– Parasıyla değil, velisiyle yaşayan, büyüyen bir okul…

– Yapıyormuş, görüyormuş gibi değil, gerçekten yapan, yaşayan, yaşatan, gören ve gözeten bir okul…

minikpandaanaokullari

minikpandaanaokulu

minikpandacocukkresi

minikpandacocukyuvasi