Nenehatun Anaokulu

Hakkımızda;

Öğrenci merkezli eğitim anlayışı benimsenmiştir ve bu anlayış çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda,
sosyal ve bireysel yönden geliştirici,yaparak yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlayan, bireysel faklılıkları
göz önünde bulunduran ve çocuğun kendini gerçekleştirmesine kendini ifade etmesine güven duygusunu geliştirmesine
yaratıcı yönlerini keşfetmesine estetik ve sanat duygusu geliştirmesine olanak sağlayıcıdır.

Toplumun sosyal ve kültürel değerlerini kazanmalarına yardım eden bu amaçla sevgi doğruluk dürüstlük saygılı olma
başkalarına yardım etme sorumluluk alma ve paylaşma gibi değer ve yeterlilikler okul ortamında çocuklara kazandırılmaya
çalışılmaktadır.

nenehatun anaokullari

nenehatun anaokulu

nenehatun cocuk evi

nenehatun kresi