Gülen Çocuk Anaokulu

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

– Montessori Programı kendi kültürümüze uyarlanmış olarak uygulanmaktadır.
– Gülen Çocuk Anaokullarında eğitim programı Bilim ve karakter eğitimi temellidir.
– Çocuklarda öğrenme,araştırma isteklerini arttırmayı ve geliştirmeyi hedefler.
– Çocuğun yaşamsal deneyimler kazanabilmesine olanak sağlar.
– Matematik ve fende buluşlar yapabilmeyi hedefleyen GEMS etkinliklerinden faydalanarak çocuğun öğrenime
doğrudan katılımını sağlar.
– Grup atmosferi içinde işbirliği yaparak öğrenmeyi destekler.
– Portfolya dosyaları her çocuk adına hazırlanır ve ailelere periyodik aralıklarla gönderilir.
– Değerler eğitimi ve ahlâk eğitimi günlük programımız içinde yer alır.

Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız belli başlı değerler;

Sevgi,saygı,hoşgörü,tevazu,paylaşma,cesaret,dürüstlük,merhamet,azim sadakat,onur,vefa,yardımlaşma…
Gülen Çocuk Anaokulu’nun amacı, çocuklara yaşlarına uygun gelişim desteği vermektir.

– Çocuklara İngilizceyi oyun yoyulya öğretmek.

– Kendini ifade etmesi için cesaretlendirmek, özgüvenini geliştirmek.

– Çoklu zeka kuramları kullanılarak ilgi alanlarına göre beceriler kazandırmak.

– Yenilikci olmaya, hayal kurmaya ve sıra dışı düşünmeye özendirmek.

– Farklı gelenek, görenek ve kültürlere karşı saygıyı ayılamak.

– Elindekilerin değerlerini bilmeyi, sabırlı olmayı ve paylaşmayı öğretmek.

– Doğa sevgisini ve çevre duyarlılığını aaşılamak.

– Sonraki öğrenim yaşamına hazırlamak.

gulen cocuk anaokullari

gulen cocuk anaokulu

gulen cocuk cocuk evi

gulen cocuk cocuk yuvasi