Afacan Anaokulu

Amaçlarımız;

a) Çocukların Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen milli ve manevi değerlere bağlı,
kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen,
saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamak.

b) Çocukların beden, zihin ve duygusal gelişmelerine ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.

c) Çocukların Türkçe’yi doğru ve güzel konuşmasını sağlamak.

d) Çocuklara sevgi, saygı, işbirliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma ve paylaşma gibi davranışları kazandırmak.

e) Çocukları hayal güçlerini, yaratıcı ve eleştirisel düşünme becerilerini, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme
davranışı kazandırmak.

f) Çocukları ilköğretime hazırlamaktır.

Değerlerimiz;

Çocukların okulu sevmesi ilk öncelikteliğimizdir.

Çocuklarımız bütün çalışmalarımızın ortak noktasıdır.

Biz; hepimiz çocuklarımızın gelişim düzeylerini artırmak için karşılıklı olarak sorumluluk alır ve verimli bir şekilde çalışırız.

Biz; farklıyız, yetenekli, enerjik, coşkulu ve üretkeniz.

afacan anaokullari

afacan anaokulu

afacan cocuk evi

afacan cocuk yuvasi