Tay Bilim Koleji

Hakkında;

Anasınıfı – Eğitim Sistemimiz

Tay Koleji olarak, öğrencilerimizin başarısı, mutluluğu ve gelişimine en yüksek katkıyı sağlayacağı
inancıyla “Yaparak Yaşayarak Öğrenme Modeli”ni benimsemiş bulunuyoruz.

Eğitimin modern toplumların yapı taşlarıdır. Doğru oturtulmayan yapı taşları da toplumları büyük
çöküntülere sürüklemektedir. Biz Tay Koleji olarak; Ülkemizin geleceğini şekillendirecek, yönlendirecek
yapı taşları olacak bireyler yetiştiriyoruz. Öğrenciye sadece bilgi yüklemiyoruz, çağdaş davranışlarıyla,
başarılarıyla örnek gösterilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Tay Koleji Eğitim hayatın içinde olmalı fikrinden
hareket ederek “Yaparak, Yaşayarak Öğrenme” modelini benimsemiştir. Öğrencilerine sonsuz inanan profesyonel
eğitimcileri ile onların ilgi ve yeteneklerini geliştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktadır.
Öğrencilerimizin sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler ile bedensel ve zihinsel olarak gelişimlerini
desteklenmektedir. Okulumuz için her öğrenci değerli ve özeldir. Yalnızca bireysel değil toplu başarılara
imza atmaktayız. “Neden?” diye sorabilen öğrenciler yetiştiriyoruz. Öğrencimiz ile büyük bir keşfe çıkarak;
öğrencilerimizin farklılıklarını görüyor, ne istediklerini biliyoruz. Bilgi çağının yaşandığı günümüzde
bağımsız bilgi parçacıklarına sahip olan bireyler değil bunlar arasında ki ilişkileri görebilen, bilgiyi
örgütleyip yeni bilgiler üretebilen ve ürettiği bilgiyi başkalarının hizmetine sunabilen bireyler
yetiştiriyoruz. Bireyselliğe önem veriyoruz: Her öğrencinin farklı şekilde öğrendiğini biliyor, öğrenmenin
parmak izi kadar kişiye özgü olduğu gerçeğinden yola çıkarak, farklı öğretim teknikleri kullanıyoruz.

TAY KOLEJİ ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE YAKLAŞIMIMIZ

– Her çocuğa ayrı yaklaşılması gerektiğinin bilincindeyiz.
– Genel Eğitim modelimiz ve planlarımız olsa da her zaman çıkış noktamız çocuk olacaktır.
– Her çocuğun ayrı özellikleri vardır ve çalışma programları o çocuğun özelliklerine göre yeniden
şekillendirilir.
– Çocukların sürekli ve hızlı bir gelişim süreci içinde olduklarını biliyoruz. Onları bir an dahi gözden kaçırmamak ve çalışma programlarını, uygulamalarını bu gelişime göre sürekli yeniden şekillendirmek öncelikli ilkelerimizden biridir.

ÖĞRETMEN YAKLAŞIMIMIZ-ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ

– Anaokulu rol modellerin en fazla etkili olduğu eğitim aşamalarından birisidir.
Bu anlamda bizim her öğretmenimiz aynı zamanda çocuklar için rol model olma niteliğindedir.

– Özgüveni yüksek, kendini rahat ifade edebilen, sosyal yönü gelişmiş, kendini her an geliştiren,
çok boyutlu gelişimi yaşam felsefesi olarak benimseyen öğretmenlerimiz,çocuklarımız için oldukça etkili
esin kaynaklarıdır.

– Her çocuğun aynı özellikleri taşıması ve sürekli gelişim halinde olması nedeniyle, öğretmenlerimizin bilimsel bir titizlikle çocuklarımızı her an ve yakından gözlemlemeleri ve çalışmalarını bu gözlemlere göre geliştirmelerini önemsiyoruz.

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

İlkokula hazırlık çalışmaları, anaokullarında kazanılan bir dizi gelişme basamaklarının sonucudur.
Bu hazırlık okulumuzda okuma yazma becerilerinin yanı sıra çocuğun anlayış, tavır, yetenek ve beceri
gelişimlerini de kapsar.

Okulumuzda uygulamakta olduğumuz ilkokula hazırlık çalışmalarında temel olarak çocuklarımızın aşağıdaki
konularda gelişim sağlamaları amaçlanmaktadır.

Göz-el uyumunu sağlamak.
Söyleyeni dinleme ve anlama.
Kalem tutmaya alışma.
Dikkat süresi ve dikkat yoğunluğunu geliştirme.

tay bilim koleji

tay bilim koleji anaokulları

tay bilim koleji anaokulu

tay bilim koleji kresi